Przejdź do treści
Koszyk

Leki na arytmię serca

Arytmia, czyli zaburzenie rytmu serca, które może się objawiać tym, że serce uderza zbyt szybko, zbyt wolno lub nieregularnie. Do najczęstszych postaci zaburzeń rytmu serca zalicza się: tachykardię zatokową, bradykardię, migotanie przedsionków i migotanie komór. Nieprawidłowy rytm pracy serca może być objawem chorób układu krążenia, takich jak: choroba niedokrwienna serca, choroba zastawek serca, nadciśnienie tętnicze, lub efektem zaburzeń np. hormonalnych albo elektrolitowych. W ofercie znajdują się leki, które stosuje się w nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca, zaawansowanej niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym oraz chorobie wieńcowej.