Przejdź do treśći

Telmisartanum

Telmisartan (łac. Telmisartanum) jest antagonistą receptora angiotensyny II, czyli blokuje go i uniemożliwia działanie angiotensyny II. Powoduje to obniżenie ciśnienia krwi bez jednoczesnego wpływu na częstotliwość bicia serca. Działanie hipotensyjne pojawia się powoli i też powoli ustępuje. Telmisartan stosuje się w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Profilaktycznie stosuje się go także w przypadku choroby miażdżycowej, w celu zmniejszenia ryzyka powstania powikłań.

Wybierz substancję czynną według nazwy