Przejdź do treśći

Sotalolum

Sotalol (łac. Sotalolum) należy do grupy niewybiórczych β-blokerów. Wykazuje właściwości przeciwarytmiczne. Lek ten blokuje receptory adrenaliny i powoduje zniesienie jej działania. Nie posiada jednak działania stabilizującego na błony komórkowe neuronów. Oddziałuje na układ przewodzący serca i powoduje wyrównanie rytmu serca. Wydłuża czas pomiędzy impulsami wysyłanymi przez węzeł przedsionkowo-komorowy - sterujący pracą serca. Sotalol stosowany jest w leczeniu ciężkich komorowych zaburzeniach rytmu serca.

Wybierz substancję czynną według nazwy