Przejdź do treśći

Sitagliptinum

Sitagliptyna (łac. Sitagliptinum) należy do grupy leków przeciwcukrzycowych. Jest inhibitorem dipeptydylopeptydazy 4, która jest enzymem, odpowiedzialnym za rozkład inkretyn – peptydów wydzielanych przez nabłonek jelita po doustnym podaniu glukozy. Powoduje to wzrost ich stężenia w jelicie. Inkretyny następnie wpływają na zwiększenie uwalniania insuliny oraz jednoczesne zmniejszenie stężenia glukagonu zależnie od poziomu glukozy. Sitagliptyna najsilniej działa na GLP-1 (glukanopodobny peptyd-1) oraz GIP (polipeptyd insulinotropowy). Zahamowanie rozkładu inkretyn powoduje, że w mniejszym stopniu wchłaniane są składniki pożywienia z przewodu pokarmowego. Lek wykorzystywany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych w celu poprawy kontroli glikemii.

Wybierz substancję czynną według nazwy

Poczytaj