Przejdź do treśći

Saxagliptinum

Saksagliptyna (łac. Saxagliptinum) jest inhibitorem dipeptylopeptydazy 4 (DPP-4), która jest enzymem, odpowiedzialnym za rozkład inkretyn - hormonów jelitowych. Saksagliptyna hamując DPP-4 zwiększa stężenie inkretyn – GLP-1 (glukanopodobny peptyd-1) oraz GIP (żołądkowy peptyd hamujący). Inkretyny te odpowiadają za zwolnienie absorpcji pokarmu oraz zwolnienie opróżniania pokarmu, więc zahamowanie ich rozkładu powoduje, że w mniejszym stopniu wchłaniane są substancje z pokarmu. Ponadto inkretyny zwiększają poposiłkowe uwalnianie insuliny z komórek beta trzustki. Dzięki temu kontrolowana może być glikemia – poziom glukozy we krwi. Lek wykorzystywany jest w leczeniu cukrzycy typu 2.

Wybierz substancję czynną według nazwy

Poczytaj