Przejdź do treśći

Pyroxylinum

Piroksylina, inaczej nitroceluloza (łac. Pyroxylinum) jest nitrozowaną formą celulozy, czyli cukru stanowiącego główny składnik ścian komórkowych roślin. Z piroksoliny sporządza się jej roztwór, w którym rozpuszczalnikiem jest eter oraz alkohol etylowy. Lek ten nazywany jest kolodium (łac. Collodium) i stosowany jest jako rozpuszczalnik dla innych substancji leczniczych, jest podstawą np. preparatów na trądzik, płynów na odciski. Nitroceluloza stanowi także dobry materiał opatrunkowych przy niewielkich ranach naskórka.

Wybierz substancję czynną według nazwy