Przejdź do treśći

Piracetamum

Piracetam (łac. Piracetamum) oddziałuje na przemianę materii w ośrodkowym układzie nerwowym. Wiąże się z fosfolididami w błonie komórkowej komórek i zapoczątkowuje proces odtwarzania i stabilizacji tych błon. Dzięki temu występujące w błonie receptory i inne białka mogą prawidłowo działać. Piracetam wzmacnia sygnały przewodzone przez układ nerwowy, zwiększa zużycie tlenu i glukozy w tych komórkach. Usprawnia poprzez to procesy poznawcze (pamięć, uczenie się i uwagę). Lek stosowany jest w zespołach otępiennych, zawrotach głowy, zaburzeniach dyslektycznych u dzieci.

Wybierz substancję czynną według nazwy