Przejdź do treśći

Perindoprili Tosilas

Tozylan peryndopryl (łac. Perindoprili tosilas) jest prekursorem peryndoprylu, który z kolei jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, co oznacza, że blokuje aktywność tego enzymu, co w konsekwencji hamuje produkcję angiotensysny II, substancjipowodującej skurcz naczyń. Efektem działania leku jest rozluźnienie ścian naczyń krwionośnych, zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz odciąża serce. Peryndopryl stosowany długofalowo zmniejsza przerost lewej komory serca. U chorych z chorobą wieńcową peryndopryl zmniejsza ryzyko zawału serca. Lek ten jest wykorzystywany do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz choroby niedokrwiennej serca.

Wybierz substancję czynną według nazwy