Przejdź do treśći

Nicethamidum

Niketamid (łac. Nicethamidum) jest lekiem cucącym. Krótkotrwale pobudza śródmózgowie, ośrodek naczynioruchowy oraz oddechowy, dzięki czemu powoduje pobudzenie oddechu, zwiększa częstotliwość odddechów i skurczów serca, zwiększa też ciśnienie w tętnicach płucnych. Jednocześnie lek nie wpływa na funkcje psychiczne. Niketamid jest stosowany pomocniczo w stanach przewlekłego osłabienia, przemęczenia i długotrwałego wysiłku fizycznego.

Wybierz substancję czynną według nazwy