Przejdź do treśći

Montelukastum

Montelukast (łac. Montelukastum) jest lekiem przeciwastmatycznym i przeciwalergicznym. Substancja ta łączy się w organizmie z leukotrienami cysteinylowymi i uniemożliwia ich fizjologiczne działanie prozapalne. Leukotrieny są substancjami uwalnianymi przez białe krwinki. Powodują skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu i zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, montelukast blokuje wszystkie te działania. Jest wykorzystywany w leczeniu astmy oskrzelowej, jak również w terapii skurczu oskrzeli wywołanego wysiłkiem oraz profilaktycznie przeciw alergicznemu nieżytowi błony śluzowej nosa.

Wybierz substancję czynną według nazwy

Poczytaj