Przejdź do treśći

Magnesium Hydroxydatum

Wodorotlenek magnezu (łac. Magnesium hydroxydatum) jest silną zasadą. Co za tym idzie wykorzystuje się go do zobojętniania kwasów, w tym kwasu żołądkowego. Dlatego też wykorzystywany jest jako zawiesina do podnoszenia pH w soku żołądkowym, w przypadku nadkwasoty. Dodatkowo jak wiele związków magnezu wodorotlenek magnezu działa przeczyszczająco dlatego w gotowych preparatach występuje w połączeniu ze związkami ginu, gdzie wykorzystywane jest działanie przeczyszczające wodorotlenku magnezu, które koryguje zapierające działanie niepożądane związków glinu.

Wybierz substancję czynną według nazwy