Przejdź do treśći

Magnesium Hydroasparticum

Wodoroasparaginian magnezu (łac. Magnesium hydroasparticum) jest dla organizmu źródłem magnezu. Magnez jest jednym z ważniejszych makroelementów niezbędnych do funkcjonowania organizmu. Katalizuje wiele reakcji chemicznych, więc bez niego niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej, białkowej i tłuszczowej organizmu. Stanowi tez ważny składnik stabilizujący błony komórkowe. Uczestniczy też w przewodzeniu sygnałów przez komórki nerwowe oraz w prawidłowym skurczu i rozkurczu mięśni, w tym także mięśnia sercowego. Niedobór magnezu objawia się skurczami mięśni oraz zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego. Jony magnezu w formie asparaginianów często występują w preparatach złożonych razem z asparaginianami potasu.

Wybierz substancję czynną według nazwy