Przejdź do treśći

Lisinoprilum

Lizynopryl (łac. Lisinoprilum) jest należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Lek ten hamuje przekształcanie angiotensyny I do angiotensyny i uniemożliwia jej działanie. Angiotensyna II w organizmie człowieka działa na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych powodując jej skurcz, a zastosowanie lizynoprilu powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Dlatego wykorzystuje się lizynopril do leczenia nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Wybierz substancję czynną według nazwy