Przejdź do treśći

Glucosum

Glukoza (łac. Glucosum) jest cukrem prostym i podstawowym składnikiem cukrów złożonych. Jest niezbędna w organizmie do prowadzenie najważniejszego procesu metabolicznego – oddychania komórkowego. W procesie tym rozkładana jest glukoza a uwalniana jest energia, niezbędna do pozostałych procesów zachodzących w komórce. Glukoza dostarczana jest organizmowi z pokarmem i może być też produkowana w organizmie. W lecznictwie stosowana jest jako substancja dodatkowa w celu poprawy smaku leków lub w postaci wlewu dożylnego, w celu odżywienia organizmu. W leczeniu zamkniętym roztwór glukozy stosuje się w leczeniu hipoglikemii oraz do rozcieńczania i rozpuszczania koncentratów elektrolitów oraz leków.

Wybierz substancję czynną według nazwy

Poczytaj