Przejdź do treśći

Diphtheria Toxoid

Toksoid błoniczy (łac. Diphteria toxoid) jest stosowany do wytwarzania odporności organizmu na błonicę, chorobę powodowaną przez bakterię – maczugowca błonicy (łac. Corynebacterium diphtheriae). Toksoid jest toksyną bakteryjną pozbawioną drogą chemiczną lub termiczną właściwości toksycznych co oznacza, ze mimo, ze ma bardzo podobną budowę, nie może wywoływać choroby, ale posiada zdolność pobudzenia układu odpornościowego. Po podaniu toksoidu organizm wytwarza przeciw niemu przeciwciała, które potem chronią organizm przed działaniem aktywnej toksyny błoniczej.

Wybierz substancję czynną według nazwy