Przejdź do treśći

Amiodaronum

Amiodaron (łac. Amiodaronum) jest lekiem antyarytmicznym. Lek ten hamuje działanie kanałów potasowych w błonach komórkowych neuronów, co powoduje osłabienie przewodnictwa impulsów nerwowych. Substancja oddziałuje na układ przewodzący serca, zmniejsza również częstotliwość akcji serca. W konsekwencji rytm serca uspokaja się i wydłuża się czas pomiędzy kolejnymi jego uderzeniami. Stosuje się amiodaron w leczeniu migotania przedsionków, zespole zespołu Wolff'a-Parkinsona-White'a oraz arytmii.

Wybierz substancję czynną według nazwy