Przejdź do treśći

Acidum clavulanicum

Kwas klawulanowy (łac. Acidum clavulanicum) jest związkiem organicznym będącym inhibitorem β-laktamaz. β-laktamazy są enzymami pozwalającymi bakteriom na rozkład antybiotyków (np. penicylin), które w swojej strukturze posiadają charakterystyczny element (tzw. pierścień β-laktamowy). Kwas klawulanowy łącząc się z bakteryjnymi β-laktamazami, dezaktywuje ich działanie. Sam kwas klawulanowy nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego, jednak w celu ochrony przed działaniem β-laktamaz stosowany jest w połączeniu z antybiotykami posiadającymi pierścień β-laktamowy.

Wybierz substancję czynną według nazwy