Przejdź do treści
Koszyk

Na receptę

W dziale tym znajdują się leki dla pacjentów z jaskrą, retinopatią cukrzycową, podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, mających krwawienia podspojówkowe, z zakażeniami oka (zakażenie worka spojówkowego, rogówki, wrzody rogówki).