Przejdź do treści
Koszyk

Leki wziewne, ampułki, proszek do inhalacji

W astmie oskrzelowej leki często podawane są drogą wziewną, co zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo terapii. Leki wziewne działają w miejscu podania, czyli bezpośrednio na oskrzela. Dzięki temu ich dawka może być mniejsza w porównaniu z dawkami leków przyjmowanych doustnie. W terapii najczęściej stosuje się leki przeciwzapalne oraz rozszerzające oskrzela.